Ovaj sajt ne čuva nikakve privatne podatke korisnika, kao što su email adresa ili IP adresa, vrsta pretraživača, lokacija i slično, radi bilo kakve dalje distribucije.

Svakako preporučujemo da bar jednom nedeljno izbrišete istoriju pregleda stranica na internetu i da nigde ne ostavljate svoje lične podatke, brojeve platnih kartica i slično.

Sajt servisi-racunara.rs nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu zloupotrebu ličnih podataka od strane hakera koji mogu doći u njihov posed bez znanja vlasnika sajta. Učinjeno je sve sa naše strane da bezbednost bude na najvišem nivou.